Digital Store manager

300 YH-poäng - 1,5 år


Butiksledare med digital kompetens

Jobbar du med försäljning inom handel och butik och vill vara med och driva försäljnings- och förändringsarbete med digitala butikskoncept är detta utbildningen för dig.

Den fysiska handeln förändras snabbt och det krävs att butiksmedarbetare och butiksledare höjer sin digitala kompetens. Att möta kunderna i den fysiska och digitala kundresan ställer andra krav på butiksmedarbetare och säljare.

I utbildningen lär du dig butiksutveckling med digitala koncept och tekniska lösningar utifrån ett omnikanalperspektiv. Du får inblick i hur tekniker som pekskärmar, mobila kassasystem, RFID-taggar, QR-koder, AR-lösningar och ansiktsavläsning etc. kan användas som säljstöd. Du lär dig vad en uppkopplad butik är och hur datalagrad information (kunddata) kan användas för att skapa attraktiva erbjudande och ge en personlig köpupplevelse.

Efter utbildningen kan du jobba som Digital Store manager, butiksledare eller affärsutvecklare inom handel. Du får en strategisk och operativ kompetens att utveckla och förbättra den digitala butiksupplevelsen ur ett kundperspektiv.

Kompetenser efter utbildningen

 • DIGITAL BUTIKSUTVECKLING
  -leda utveckling av omnikanal/Unified Commerce och digitalt butikskoncept
 • BUTIKSLEDNING
  -leda butikens drift t.ex. rutiner, personal, försäljning, omsättning, lönsamhet
 • KUNDUPPLEVELSE
  -harmonisera exponering och upplevelse i butik med upplevelse på webb/sociala medier
 • KVALIFICERAD FÖRSÄLJNING
  -stimulera köp genom AI/AR-teknik, dataanalys, RFID, pekskärmar, appar mm
 • KUNDERBJUDANDE
  -utveckla kundvärde, köpupplevelse, attraktiva erbjudanden från insamlade kunddata
 • DIGITAL MARKNADSFÖRING
  -strategisk digital marknadsföring, öka företagets digitala närvaro

Arbetslivets medverkan

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Vi har flera olika verksamheter och kommuner representerade i ledningsgruppen för utbildningen. Du som studerande har goda möjligheter att bredda ditt nätverk för att finna ditt drömjobb.

LIA - Lärande i arbete

En stor och viktig del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningarna ska förena en praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Det skall alltså inte vara en traditionell praktiktid utan ett aktivt lärande i arbetet, med problemlösning i en pedagogisk helhet. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Följande kurser ingår i utbildningen

 • Ledarskap & förändringsledning, 35 p
 • Digitala butikskoncept, 35 p
 • Sales Management, 30 p
 • Säljteknik, 20 p
 • Omnikanal & E-handel, 20 p
 • Butiksekonomi, 30 p
 • Digital Marknadskommunikation, 25 p
 • Lärande i arbete/LIA, 85 p
 • Examensarbete, 20 p


Utbildningsstart Hösten 2021

Ansökan

Webbansökan öppnar 1 Februari 2021

Förkunskaper

 • Grundläggande behörighet
 • 2 års yrkeserfarenhet på minst halvtid från butik, handel eller försäljning.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom betyg och prov.

YRKESERFARENHET
Yrkeserfarenhet inom butik, handel eller försäljning eller motsvarande.

I urvalet ges 2 poäng för varje ytterligare arbetsår utöver särskild behörighet (2 år på minst halvtid). Poäng ges för max 5 år (60 mån) = max 10p.

SÄRSKILT PROV
Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

 • Svenska - Skriftlig uppgift/Läsförståelse av branschspecifik text (max 10p)
 • Engelska - Skriftlig uppgift/Läsförståelse av branschspecifik text (max 10p)

Särskilt prov ger max 20 p

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan.

Total maximal poäng för urval är 30 p.

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00