Kurser

(5 poäng motsvarar 1 veckas studier)

Butiksekonomi 30, YH-poäng

Kursens syfte är att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i grundläggande ekonomistyrning och affärsjuridik som är relevant inom handel och butiksledning. I kursen studeras lönsamhet, nyckeltal, budget, affärsnytta, prissättning och samband mellan ekonomiska begrepp. I kursen studeras också det juridiska regelverk som en butiksledare behöver kunna inom arbetsrätt, köp- och konsumenträtt, GDPR, avtalsrätt och arbetsmiljö för att lösa juridiska problemställningar.

Säljteknik, 20 YH-poäng

Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter i säljteknik med fokus på personlig försäljning i digitala och datadrivna butiksmiljöer. I kursen tas olika säljmetoder och strategier upp och hur det tillämpas i säljsamtal i digitala butiksmiljöer med olika säljstödsystem och digitala tekniker/tjänster i butik. Den studerande lär sig driva kvalificerat säljarbete mot uppsatta mål

Digitala butikskoncept, 35 YH-poäng

Kursens syfte är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter i digital butiksutveckling och vad det innebär att vara en datadriven butik. I kursen ligger fokus på att skapa en gemensam kundupplevelse i alla säljkanaler. Det handlar om att samordna sortiment, prisbild och budskap. I kursen tas grunderna upp inom Visual Merchandising (VM) och digitala tekniker/tjänster i butik.

Digital marknadskommunikation, 25 YH-poäng

Kursen syfte är att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i digital marknadsföring för att kunna kommunicera företagets varumärke och budskap på rätt sätt och i rätt kanaler. Den studerande lär sig att arbeta strategiskt med marknadsföring i sociala medier för att öka företagets digitala närvaro.

Examensarbete, 20 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att den studerande ska tillämpa förvärvade kunskaper och självständigt kunna planera, analysera och genomföra ett digitalt projekt inom Store Management. I examensarbetet ska den studerande ge förslag på lösningar på en egen problemformulering eller ett uppdrag från arbetslivet. Examensarbetet ska presenteras både muntligt och skriftligt och försvaras vid en opposition.

Sales Management, 30 YH-poäng

Kursens syfte är att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i strategiskt och operativt säljarbete inom sales management. Kursen tar upp säljarens roll och vad som ingår i säljledning. Vidare tar kursen upp hur försäljningsmål förhåller sig till företagets övergripande marknadsmål. En gångomgång görs av olika säljstödsystem som till exempel Point-of-Sales (POS), Customer relationship management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) för analys av kund- och marknadsdata.

Ledarskap och förändringsledning, 35 YH-poäng

Kursens syfte är att utveckla den studerandes kunskaper och färdigheter i förändringsledning för att leda och driva en butik med digitalt koncept. Kursen tar upp metoder och begrepp kring organisation och ledarskap och hur man tar tillvara egna och andras resurser. Kursen ger en inblick i vikten av kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en verksamhet.

Lärande i Arbete 1 (LIA), 40 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att den studerande ska följa den dagliga verksamheten och med hjälp av handledning utföra arbetsuppgifter som ligger inom verksamhetens ramar. Den studerande ska ges möjlighet att tillämpa de teoretiska kurserna i praktiken och ges träning i yrkesrollen. I kursen är det fokus på sälj- och marknadsaktiviteter.

Lärande i Arbete 2 (LIA), 45 YH-poäng

Kursens syfte och mål är att den studerande ska följa den dagliga verksamheten och med hjälp av handledning utföra kvalificerade arbetsuppgifter som ligger inom verksamhetens ramar. Den studerande ska ges möjlighet att tillämpa de teoretiska kurserna i praktiken och ges träning i yrkesrollen. I kursen är det fokus på butiksutveckling och förändringsledning.

Omnikanal & E-handel, 20 YH-poäng

I kursen introduceras den studerande i handelns uppbyggnad, organisering, utveckling och betydelse för ett hållbart samhälle. Kursen ger inblick i handelns digitala utveckling - både i den fysiska butiken och inom e-handel. Begreppen Omnikanal och Unified Commerce är viktiga delar i kursen.