Intervju med Åsa på Storesupport

 

Åsa Palander

Regionchef Retail på Storesupport
Ledningsgruppen för YH Digital Store manager


Jag arbetar på Storesupport som erbjuder tjänster som gör detaljhandeln effektiv och lönsam. Vi riktar oss till Lager & logistik, leverantör och butik. Jag har jobbat inom och mot detaljhandeln i över 10 år och det är en bransch som ständigt utvecklas.

Förändrat köpbeteende ställer nya krav på detaljhandeln och i varje roll inom organisationen. Den digitala omställningen har accelererat det senaste året inom detaljhandeln och de organisationer som har lyckats anpassa och utveckla sig är de som klarat sig bäst. Det ställer nya krav på säljlandskapet och ledningen för att lyckas.

 

Varför behövs utbildningen Digital Store Manager?

Det är högaktuellt att höja den digitala kompetensen för handelns medarbetare och vår medverkan i ledningsgruppen för Digital Store manager innebär att vi kan vara med och bidra till att det kommer fler människor med rätt kompetens till branschen. Digital Store manager är en viktig del i kompetensförsörjningen av butiksledare/medarbetare för att kunna jobba i gränslandet mellan fysisk butiksmiljö och digitala butikskoncept.

Vårt stora kontaktnät med handelsföretag kommer på olika sätt kunna involveras i utbildningen, t.ex. genom att ta emot studerande på LIA-praktik och genom gästföreläsningar.

Digital Store Manager är en utbildning som ligger rätt i tiden och är viktig på flera nivåer i organisationer.


Läs mer om YH-utbildningen Digital Store manager här »

Förslag på sidor