Uddevalla vuxenutbildning

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom betyg och prov.

YRKESERFARENHET

Yrkeserfarenhet inom butik, handel eller försäljning eller motsvarande.

I urvalet ges 2 poäng för varje ytterligare arbetsår utöver särskild behörighet (2 år på minst halvtid). Poäng ges för max 5 år (60 mån) = max 10p.

SÄRSKILT PROV

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

  • Svenska - Skriftlig uppgift/Läsförståelse av branschspecifik text (max 10p)
  • Engelska - Skriftlig uppgift/Läsförståelse av branschspecifik text (max 10p)

Särskilt prov ger max 20 p

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan.

Total maximal poäng för urval är 30 p.

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.


Kontakt

Joakim Nilsson, +46 522‑69 61 28

Utbildningsledare

joakim.nilsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA