Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom särskilt prov.

SÄRSKILT PROV

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

  • Svenska - Skriftlig uppgift/Läsförståelse av branschspecifik text (max 20p)

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan.

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.


Förslag på sidor