E-Commerce Product manager

400 YH-poäng - 2 år


Gör karriär inom den växande e-handeln!

Utbildningen för dig som vill utveckla digitala affärer och ta fram e-handelslösningar som skapar långsiktig affärsnytta hos kunder och företag. Du får gedigen grund i samtliga delar inom e-handelsområdet: e-handelslösningar, affärsmodeller, omnihandel, digital marknadsföring och analys, Agil utveckling och produktledning.

Som E-Commerce Product manager kommer du kunna driva och leda utvecklingsprocesser och ser till att produkt/lösning är i fokus och i linje med företagets marknadsstrategi och affärsplan. Du blir en viktig länk mellan marknad, kund, affären, utvecklingsteam och ledning.


EC Studerande


Du kan jobba som

 • E-Commerce manager
 • E-handelsansvarig
 • Marknadskoordinator
 • E-Commerce manager
 • Affärskonsult inom e-handel
 • Projektledare inom e-handel


Utbildningens upplägg

Utbildningen ges i Uddevalla med sändning till Lidköping och Borås, där det finns grupper med studerande. Lärare finns i på plats och undervisar två till tre dagar i veckan.

Arbetslivets medverkan

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Du som studerande har goda möjligheter att bredda ditt nätverk för att finna ditt drömjobb.
Några av de företag som tagit fram och medverkar i utbildningen är;

Specter, Sharespine, Hogia Retail, StarRepublic, Bike Trollhättan, Postnord, KnowIT, Sportshopen, E-handelsstaden Borås och Entreprenörsarenan.

LIA - Lärande i arbete

En stor och viktig del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningarna ska förena en praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Det skall alltså inte vara en traditionell praktiktid utan ett aktivt lärande i arbetet, med problemlösning i en pedagogisk helhet. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Följande kurser ingår i utbildningen

 • Omnikanal & E-handel
 • Affärssystem och e-handelslösningar
 • Affärsmodeller och värdesystem
 • Agil Projektmetodik
 • Digital Marknadskommunikation
 • Webbteknik & UX-design
 • Digital Product management
 • Verksamhetsmodellering
 • Avancerade e-handelslösningar
 • SEO & Webbanalys
 • Grafisk produktion för digitala kanaler
 • Lärande i arbete (LIA) 1 & 2
 • Examensarbete


Utbildningsstart Hösten 2021

Ansökan

Webbansökan öppnar 1 Februari 2021

Förkunskaper

 • Grundläggande behörighet

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom betyg och prov.

BETYG
Betyg i kurserna Svenska 1/A, Engelska 5/A och Matematik 1/A ger:
Betyg E (1 p) Betyg B-D (3 p) Betyg A (5 p)
Alternativt Godkänt (1p) Väl Godkänt (3 p) Mycket väl godkänt (5 p).

Betyg ger maximalt 15 p

SÄRSKILT PROV
Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

 • Läsförståelse – branschspecifik text

Särskilt prov ger maximalt 10 p

Total maximal poäng för urval är 25 p.

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan. Provet kommer i år att genomföras digitalt för att förhindra spridningen av Coronaviruset.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.Kontakt

Joakim Nilsson, +46 522‑69 61 28

Utbildningsledare

joakim.nilsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA