Samverkansföretag TakeNote

En person som tycker att det är självklart att vända sig till skolans värld när utveckling står på tröskeln är Marcus Fredriksson från TakeNote.

Marcus Fredriksson, TakeNote

Under hösten har Marcus haft fyra studerande från E-commerce som har arbetat med att analysera nuläget på TakeNote. I kursen Digital marknadskommunikation får de studerande riktiga case att arbeta med och ska i slutet av kursen presentera ett kommunikationskoncept till företaget.

Vad tycker du har varit det bästa med att delta som case Marcus?
Förutom att vi har fått hjälp med det vi själva inte har haft kunskap och tid för, så har detta även öppnat upp ögonen för vad vi behöver göra. Tack vare de studerande Mikael, Barbara, Felix och Alexander så har vi lärt oss att det finns andra viktiga kanaler att synas i och framförallt hur vi ska använda de olika kanalerna för att nå ut.

Vi har också insett vilken skatt vi sitter på marknadsföringsmässigt. Alla våra nöjda kunder!
Det måste vi bli bättre på att lyfta fram och visa.

Vilka vinster ser du med att samverkar med utbildningar?
Mitt hjärta har alltid brunnit för att koppla utbildning till verklighet. Det minns jag själv från tiden då jag studerade. Att få praktisera det man läst i teorin är värt så mycket.

Det är inte bara en Win-Win. Det är Win-Win-Win!
Vi företag får ny kompetens och chans att påverka innehållet i utbildningar, de studerande får verkliga projekt att träna sina kunskapar i och utbildningsanordnaren får viktig kontakt med näringslivet.

Vad blir nästa steg för er i er digitala utveckling?
Jag ser fram emot våren då vi kommer ha minst en LIA studerande här som kommer påbörja arbetet med att implementera kommunikationskonceptet som togs fram. Då blir det skarpt läge på riktigt och det kommer att bli spännande!


Tre snabba om TakeNote:

  • Utvecklar verktyg för ökad frisknärvaro och välmående.
  • Effektivisera och minska kostnaderna för hanteringen av sjukfrånvaro.
  • Säkerställer att information hanteras enligt GDPR och att företagen arbetar stukturerat med hälsoarbetet.

www.takenote.se

Kontakt