Uddevalla vuxenutbildning

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom särskilt prov.

SÄRSKILT PROV

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

  • Läsförståelse – branschspecifik text
  • Skriftliga uppgifter

Särskilt prov ger maximalt 25 p

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan. Provet kommer i år att genomföras digitalt för att förhindra spridningen av Coronaviruset.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.

Kontakt