Utbildningens mål


I yrkesrollen ska du kunna

  • Utveckla och uppdatera webbplatsen (web-shop)
  • Samla in och analysera data för att optimera synlighet och försäljning online
  • Implementera kampanjer i digitala kanaler (Facebook, Instagram, AdWords, nyhetsbrev)
  • Ansvara för den övergripande e-handelsstrategin i kombination med operativt arbete
  • Uppföljning och kontinuerlig förbättring av relevanta KPI:er i det digitala kanalerna
  • Kontinuerlig utvecklings- och förbättringsarbete av de digitala kanalerna för bästa köpupplevelse
  • Ansvara för kampanj- och aktivitetsplanering
  • Kontinuerligt uppdatera webbplatsen (web-shop) gällande sortimentsförändringar och aktuella kampanjer
  • Utveckla och förbättra webbplatsen ur ett användarvänligt perspektiv samt följa trender och utveckling
  • Vara systemägare av web-shop och skapa en väl fungerande försäljningskanal tillsammans med företagets IT-avdelning

Kontakt

Förslag på sidor