Marin Serviceingenjör

425 YH-poäng - 2 år

Marin serviceingenjor Maskinrum


Marin serviceingenjör är en bred teknisk utbildning inom maskin & el/elektronik för en framtida karriär inom den marintekniska branschen.

Utvecklingen av el och elektronik på fartyg och båtar sker i snabb takt. Idag är kopplingen mellan elektronik, hydraulik och mekanik allt vanligare. Som marin serviceingenjör innebär det att du självständigt och fackmannamässigt ska kunna utföra service, reparation, installation och tekniskt underhåll på el, elektroniksystem, motorer i fartyg och fritidsbåtar och andra marintekniska produkter. Arbetet ger dig möjlighet att arbeta internationellt och i arbets­ledande positioner.

Vad du kan jobba med efter utbildningen

Efter utbildningen har du kompetens för att fackmannamässigt utföra service, reparation, installation och tekniskt underhåll på el- och elektronik­system i fartyg och båtar. Du kan jobba som Marin serviceingenjör, Marin underhållstekniker, Underhållsmekaniker, Marin Applikationstekniker.


Distans

Utbildningen sker på distans och du kan välja att följa undervisningen via inspelade föreläsningar eller på plats i Uddevalla eller på Campus Telge i Södertälje. I utbildningen ingår ett antal obligatoriska träffar i laborativ miljö bl.a. ombord på övningsfartyget FRYKEN i Göteborg. Varje praktisk sammankomst är 2-5 dagar.
Resa och uppehälle finansieras av den studerande.


I samarbete med näringslivet

Utbildningen Marin Serviceingenjör är framtagen i nära samarbete med Chalmers Proffessional Education AB, näringslivet, branschorganisationen Svensk Marintekniskt Forum (SMTF) och Sweboat.


LIA - Lärande i arbete

Lärande i arbete (LIA) utgör en fjärdedel av utbildningen, där man omsätter teoretiska kunskaper i praktiken i slutet av varje läsår. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.


Följande kurser ingår i utbildningen

 • Avancerad Elteknik
 • Ekonomi & Servicetjänster
 • Grundläggande Elteknik
 • Grundläggande Styr- och reglerteknik
 • Introduktionskurs
 • Marin Elektronik
 • Marinteknisk engelska
 • Maskinsystem del 1
 • Maskinsystem del 2
 • Ny marinteknik och Hållbar utveckling
 • PLC, Programmerbara system
 • Projektledning & Projektmetodik
 • Regelverk för fartyg och fritidsbåtar
 • Examensarbete
 • Lärande i arbete (LIA) 1 & 2


Förkunskaper

 • Grundläggande behörighet
 • Godkänt i följande kurser från något av följande program,
  eller motsvarande kompetens:
  Industritekniska programmet - Matematik 2a och Industritekniska processer 1
  El- och energiprogrammet - MAtematik 2a och Elektromekanik
  Teknikprogrammet - Matematik 2c och Teknik 1
  Marinteknikutbildning - Matematik 2a och Marinelektronik 1
  Sjöfartsutbildning - Matematik 2a och Ellära 1

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom betyg och prov.

BETYG
Betyg i kurserna Svenska 1/A, Engelska 5/A och Matematik 1/A ger:
Betyg E (1 p) Betyg B-D (3 p) Betyg A (5 p)
Alternativt Godkänt (1p) Väl Godkänt (3 p) Mycket väl godkänt (5 p).

Betyg ger maximalt 15 p

SÄRSKILT PROV
Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

 • Läsförståelse/skriftlig uppgift (max 10p) – branschspecifika texter
 • Matematisk problemlösning (max 10p) – utifrån yrkesroll

Särskilt prov ger maximalt 20p

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan. Särskilt prov genomförs digitalt på distans.

Total maximal poäng för urval är 40p.

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.


Kontakt

Gunilla Jacobsson,

Utbildningsledare

gunilla.jacobsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA