Marin Serviceingenjör
400 YH-poäng - 2 år


Marin serviceingenjor Maskinrum

Marin serviceingenjör är en bred teknisk utbildning inom maskin & el/elektronik för en framtida karriär inom den marintekniska branschen.

Utvecklingen av el och elektronik på fartyg och båtar sker i snabb takt. Idag är kopplingen mellan elektronik, hydraulik och mekanik allt vanligare. Som marin serviceingenjör innebär det att du självständigt och fackmannamässigt ska kunna utföra service, reparation, installation och tekniskt underhåll på el, elektroniksystem, motorer i fartyg och fritidsbåtar och andra marintekniska produkter. Arbetet ger dig möjlighet att arbeta internationellt och i arbets­ledande positioner.

Vad du kan jobba med efter utbildningen

Efter utbildningen har du kompetens för att fackmannamässigt utföra service, reparation, installation och tekniskt underhåll på el- och elektronik­system i fartyg och båtar. Du kan jobba som Marin serviceingenjör, Marin underhållstekniker, Underhållsmekaniker, Marin Applikationstekniker och Marin El- och elektroniktekniker.


Distans

Utbildningen sker på distans och du kan välja att följa undervisningen via inspelade föreläsningar eller på plats i Uddevalla. I utbildningen ingår ett antal obligatoriska träffar i laborativ miljö.

 

Följande kurser ingår i utbildningen

 • Avancerad Elteknik
 • Grundläggande Elteknik
 • Grundläggande Styr- och reglerteknik
 • Introduktionskurs
 • Marin Elektronik
 • Marinteknisk engelska
 • Maskinsystem del 1
 • Maskinsystem del 2
 • Ny marinteknik och Hållbar utveckling
 • PLC, Programmerbara system
 • Projektledning & Ekonomistyrning
 • Regelverk för fartyg och fritidsbåtar
 • Examensarbete
 • Lärande i arbete (LIA) 1 & 2


I samarbete med näringslivet

Utbildningen Marin Serviceingenjör är framtagen i nära samarbete med näringslivet, branschorganisationen Svensk Marintekniskt Forum (SMTF) och Sweboat.

LIA - Lärande i arbete

Lärande i arbete (LIA) utgör en fjärdedel av utbildningen, där man omsätter teoretiska kunskaper i praktiken i slutet av varje läsår. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.


Utbildningsstart augusti 2022

Förkunskaper

 • Grundläggande behörighet
 • Särskild behörighet:
  Lägst betyget E/3/G i någon av följande kurser:
  Elektromekanik - ELLER Industritekniska processer 1 - ELLER
  Marinelektronik 1 - ELLER Ellära 1 - ELLER Teknik1

Kontakt

Utbildningsledare Gunilla Jacobsson
gunilla.jacobsson@uddevalla.se, tel 0522-696081