Uddevalla vuxenutbildning

Urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än det finns platser när sista ansökningsdag passerat, görs ett urval genom betyg och prov.

BETYG

Betyg i kurserna Svenska 1/A, Engelska 5/A och Matematik 1/A ger:
Betyg E (1 p) Betyg B-D (3 p) Betyg A (5 p)
Alternativt Godkänt (1p) Väl Godkänt (3 p) Mycket väl godkänt (5 p).

Betyg ger maximalt 15 p

SÄRSKILT PROV

Samtliga behöriga sökande kallas till särskilt prov som består av:

  • Läsförståelse/skriftlig uppgift (max 10p) – branschspecifika texter
  • Matematisk problemlösning (max 10p) – utifrån yrkesroll

Särskilt prov ger maximalt 20p

Om den sökande är förhindrad att delta i särskilt prov, sker värdering enbart på de meriter som skickats in i samband med ansökan. Särskilt prov genomförs digitalt på distans.

Total maximal poäng för urval är 40p.

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.

Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.

Kontakt

Gunilla Jacobsson, +46 522‑69 60 81

Utbildningsledare

gunilla.jacobsson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA