Kurser

(5 poäng motsvarar 1 veckas studier)

Datoriserad mönsterhantering (25 p)

Målet för kursen är att få fördjupade kunskaper om, och yrkesmässiga kunskaper i datoriserad mönsterhantering. De studerande ska få en inblick i CAD-program för att skapa egen design samt få kunskap om produktskisser och snittritning.

Kursen innehåller bland annat konstruktion och mönsterbearbetning på data samt plagg-, produktions- och detaljskiss på data.

Ekonomi och Entreprenörskap (15 p)

Kursen syftar till att de studerande ska få en förståelse kring ekonomiska faktorer som påverkar företag i skrädderibranschen. De ska få praktisk kunskap i att starta företag samt om vilka förutsättningar som finns för entreprenörskap i branschen.

Gesällarbete (25 p)

Målet för kursen är att de studerande genom att göra ett Gesällarbete enligt gällande bestämmelser fastställda av Sveriges Skrädderiförbund, kan visa på en utvecklad förmåga att självständigt planera och genomföra ett praktiskt arbete utifrån en problemformulering. De studerande ska dessutom kritiskt granska och diskutera arbeten. Arbetet presenteras vid ett seminarium där både genomförandeprocess och slutprodukt visas.

Konfektionsteknik och ändring (30 p)

Kursen syftar till att de studerande får grundläggande kunskaper i konfektionsteknik med rationellt utförande samt tillskärning, planering, och tillverkning av en produkt. De studerande skall också få kunskap om olika ändringar och metoder för ändringar på färdiga plagg.

Lärande i arbete (LIA), A (75 p)

Målet för kursen är att den studerande
ska få en yrkesmässig inblick i ett branschföretag och ökade kunskaper inom yrkesområdet. LIA perioden skall bidra till att de studerande utvecklar sitt initiativ-tagande, sin handlingsförmåga, sin kvalitetsmedvetenhet samt ökad social och kommunikativ kompetens.

Lärande i arbete (LIA), B (75 p)

Kursen syftar till att de studerande ska få ytterligare fördjupad kunskap och erfarenhet i yrkesrollen, att de utvecklar sitt initiativtagande, sin handlingsförmåga, sin kvalitetsmedvetenhet samt stärker sina kunskaper om miljö och arbetsmiljöaspekter. Att de ska fungera som en i arbetslaget och utföra tilldelade arbetsuppgifter med självständighet och kvalitetstänkande, de ska kunna möta arbetslivets krav när det gäller yrkesskicklighet.

Materialteknik (10 p)

Målet för kursen är att de studerande ska få fördjupade kunskaper om olika material, nutid och framtid, bindningar, egenskaper, tillverkningssätt samt specifikt förekommande material inom skrädderiteknik. Den studerande skall få kunskaper om olika miljöaspekter.

Mönsterkonstruktion (40 p)

Kursen syftar till att de studerande ska få yrkesmässiga kunskaper i manuell mönsterkonstruktion av plagg och detaljer förekommande inom den genren man inriktar sig mot i skrädderi.

Skrädderi A (75 p)

Kursen består av flera plagg, byxa, väst och blus/skjorta, i syfte att ge en grund i hur man på ett traditionellt sätt kan tillverka plaggen med tillhörande detaljer samt ge kunskaper om tillverkningsprocessen.

Skrädderi B - Dam (95 p)

Kursen består av flera plagg, kjol, halv vattulinkavaj och dräktjacka, i syfte att ge en grund i hur man på ett traditionellt sätt kan tillverka plaggen med tillhörande detaljer samt ge kunskaper om tillverkningsprocessen.

Skrädderi B - Herr (95 p)

Kursen består av flera plagg, halv vattulinkavaj, blazer/kavaj och sidenbesättning, i syfte att ge en grund i hur man på ett traditionellt sätt kan tillverka plaggen med tillhörande detaljer samt ge kunskaper om tillverkningsprocessen.

Skrädderi B - Klänning (95 p)

Kursen består av flera plagg, kjol, lättare klänning - ”den lilla svarta”, ensemble och korsett, i syfte att ge en grund i hur man på ett traditionellt sätt kan tillverka plaggen med tillhörande detaljer samt ge kunskaper om tillverkningsprocessen.

Skrädderi C - Dam (120 p)

Kursen består av flera plagg, Chaneldräkt, dräktjacka/dräkt och kappa, i syfte att ge en grund i hur man på ett traditionellt sätt kan tillverka plaggen med tillhörande detaljer samt ge kunskaper om tillverkningsprocessen.

Skrädderi C - Herr (120 p)

Kursen består av flera plagg, kostym, ulster/rock, uniform eller svartskrädderi, i syfte att ge en grund i hur man på ett traditionellt sätt kan tillverka plaggen med tillhörande detaljer samt ge kunskaper om tillverkningsprocessen.

Skrädderi C - Klänning (120 p)

Kursen består av flera plagg, Chaneldräkt, festplagg, klänning och drapering, i syfte att ge en grund i hur man på ett traditionellt sätt kan tillverka plaggen med tillhörande detaljer samt ge kunskaper om tillverkningsprocessen.

Yrkesengelska (15 p)

Målet för kursen är att de studerande ska få kunskaper i det engelska fackspråket som krävs för att arbeta i internationaliserade företag inom yrket. Engelskan formas av branschens behov, för att de studerande ska få ett större ordförråd och kunskap inom branschspråket.


Kontakt

Förslag på sidor