Ledningsgrupp

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Anordnaren ansvarar för utbildningens genomförande och bär det fulla ekonomiska ansvaret. Ledningsgruppen har ett övergripande ansvar för att utbildningens mål uppfylls.
De studerande som examineras ska ha den kompetens som arbetslivet faktiskt efterfrågar.
Myndigheten har tagit fram riktlinjer för hur ledningsgruppsarbetet för en yrkeshögskole-utbildning ska fungera.

Ledningsgrupp SKRÄDDARE

Deltagare

Organisation

Sandra Tillhammar

Skrädderi Tillhammar

Peter Magnusson

Sveriges Skrädderiförbund

Stina Dahlin

Svenska mönster

Jessica Skohlund

GöteborgsOperan

Erika Berg-Levin

Fashion Factory

Maria Dahlberg

MQ Marqet

Margaretha Herrman

Högskolan Väst

Anette Birgersdotter

Rektor Uddevalla Vuxenutbildning

Dakshina Dias

Studerande

Linda Frost

Studerande

Karolina Spangenberg

Utbildningsledare Nordiska Skräddarskolan

Rose-Marie Andersson

Lärare Nordiska Skräddarskolan


Förslag på sidor