Resultat av kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan

I det publicerade resultatet av kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan 2018 nämner myndigheten utbildningen Skräddare som GODA EXEMPEL inom lärande. 

Skräddare

Förslag på sidor