Uddevalla vuxenutbildning

Resultat av kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan

I det publicerade resultatet av kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan 2018 nämner myndigheten utbildningen Skräddare som GODA EXEMPEL inom lärande. 

Skräddare

Kontakt

Karolina Spangenberg, +46 522‑69 74 97

Förstelärare

karolina.spangenberg@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA