Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antalet platser på utbildningen görs ett urval.

Alla behöriga sökande kallas till ett antagningsseminarium och får göra ett särskilt prov.
Mer detaljerad information och inbjudan till antagningsseminarium skickas ut via mejl efter den 19 april.

Urvalsgrunder:

Särskilt prov

Steg 1, tre delmoment
Den sökande bifogar ett foto på ett egenproducerat plagg samt minst tre detaljbilder av plagget. Till detta ska följa en förklarande text, med svar på ett antal i förväg ställda frågeställningar. (max 6 p)

Steg 2, ett delmoment
En sydd detalj, på förhand bestämd av utbildningsanordnaren. (2-10 p)

Steg 3, tre delmoment.
Genomförande av ett praktiskt moment för att bedöma handlaget den sökande. (3-13p).

Resultatet från dessa sammanräknas, max 29 poäng

Tidigare utbildning

En gymnasieutbildning inom sömnad, hantverksprogrammet, tidigare industriprogrammet samt estetprogrammet med textil inriktning eller motsvarande ger 0,5 poäng per år
(max 1,5 p)

Om flera sökande når samma poäng, prioriteras resultatet på det särskilda provet först.

Totalt maximalt poäng för urval är 30,5 p.

Poängen från urvalsgrunderna sammanställs i antagningslistan och rangordnas automatiskt tills alla platser är fyllda. Vid samma slutpoäng sker urval genom lottning.
Samtliga sökande får ett besked om de är antagna, har reservplacerats eller är obehöriga.

Antagningsseminarium

En viktig del av antagningsprocessen är ett seminarium där du får veta mer om utbildningen och vi får veta mer om dig. Genomförandet av seminariet sker digitalt via ett webinar.

Två tillfällen erbjuds för antagningsseminare:
Måndag 25 april, kl. 17.00
Tisdag 26 april, kl 15.00

Uppfyller du antagningskraven och har skickat en komplett ansökan till oss, så får du en inbjudan via mejl.

Förslag på sidor