Stödpedagog inom funktionshinderområdet

200 YH-poäng -1 år


Välkommen att söka en utbildning som ger dig rätt kompetens för att utveckla och ge personer med funktionsnedsättning ett kvalificerat vardagsstöd.

Du kommer att få verktyg för analys och kartläggning för att kunna ge individuellt vardagsstöd. Du kommer också att medverka till att implementera metoder och arbetssätt kring brukarna samt handleda, stödja och fortbilda stödassistenter och studerande.

Utbildningen innebär heltidsstudier på dagtid, varav tre dagar schemalagda i skolan och två dagar ägnas åt självstudier. Vi använder IT-plattformen G Suite i det dagliga studiearbetet för kommunikation och insändning av uppgifter. Du behöver ha tillgång till en egen dator.

Efter fullgjord utbildning

skall du kunna arbeta som stödpedagog inom funktionsnedsättningsområdet i såväl kommunal som privat regi.

Arbetslivets medverkan

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Vi har flera olika verksamheter och kommuner representerade i ledningsgruppen för utbildningen. Du som studerande har goda möjligheter att bredda ditt nätverk för att finna ditt drömjobb.

Kurser

 • Praktisk juridik inom social omsorg (15p)
 • Funktionsnedsättningar (25p)
 • Människan i utveckling (15p)
 • Etik och professionellt förhållningssätt (15 p)
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd(35p)
 • Dokumentation och kvalitetssäkring (15p)
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt (35p)
 • Examensarbete (25p)
 • Lärande i arbete, LIA (20p)
  (En veckas studier motsvarar 5 YH-poäng)

LIA - Lärande i arbete

Du skapar kontakter i branschen innan du är klar med utbildningen, något som underlättar när det senare är dags att söka arbete. Möjligheten att få pröva dina förvärvade kunskaper i arbetslivet är en av LIAs stora vinster.
Som studerande är du aktiv i planeringen av din LIA utifrån dina ambitioner och kursplaner.


film stödpedagog

Utbildningsstart augusti-21

1 år, 200 Yrkeshögskolepoäng, Heltidsstudier
3 dagar schemalagt i skolan, 2 dagar egna studier.
Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen.


Ansökan är stängd för i år och öppnar åter i februari 2022


Förkunskaper

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildningar
 • Godkända betyg i Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
 • Godkända betyg i Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
 • Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Om du saknar någon av kurserna ovan finns möjlighet att bli behörig antingen genom reell kompetens eller genom att läsa upp kurser via din lokala Vuxenutbildning.

Här kan du läsa om reell kompetens och hur du kan bli behörig till utbildningen

 

Grupp i cirkel

 

Kontakt

Utbildningsledare Christina Andersson: christina.s.andersson@uddevalla.se, 0522-697532

Lärare Andreas Holmgren: andreas.holmgren@uddevalla.se, 0522-695837

 

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00