Stödpedagog inom funktionshinderområdet

200 YH-poäng -1 år

 


Välkommen att söka en utbildning som ger dig rätt kompetens för att utveckla och ge personer med funktionsnedsättning ett kvalificerat vardagsstöd.

Du kommer att få verktyg för analys och kartläggning för att kunna ge individuellt vardagsstöd. Du kommer också att medverka till att implementera metoder och arbetssätt kring brukarna, samt handleda, stödja och fortbilda stödassistenter och studerande.

Utbildningen är på heltid där tre dagar i veckan är schemalagda och två dagar ägnas åt självstudier. Du behöver ha tillgång till dator, headset, kamera och en bra internetanslutning då två dagar av den schemalagda undervisningen är digital. En dag varje vecka kommer vi ses fysiskt på campus i Uddevalla. Vi använder oss av en lärplattform i det dagliga studiearbetet för kommunikation och inlämning av uppgifter.

Efter utbildningen

Ska du kunna arbeta som stödpedagog inom funktionsnedsättningsområdet i såväl kommunal som privat regi.

Arbetslivets medverkan

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Vi har flera olika verksamheter och kommuner representerade i ledningsgruppen för utbildningen. Du som studerande har goda möjligheter att bredda ditt nätverk för att finna ditt drömjobb.

Kurser

 • Praktisk juridik inom social omsorg (15p)
 • Funktionsnedsättningar (25p)
 • Människan i utveckling (15p)
 • Etik och professionellt förhållningssätt (15 p)
 • Kommunikation, välfärdsteknologi och kognitivt stöd(35p)
 • Dokumentation och kvalitetssäkring (15p)
 • Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt (35p)
 • Examensarbete (25p)
 • Lärande i arbete, LIA (20p)
  (En veckas studier motsvarar 5 YH-poäng)

LIA - Lärande i arbete

Du skapar kontakter i branschen innan du är klar med utbildningen, något som underlättar när det senare är dags att söka arbete. Möjligheten att få pröva dina förvärvade kunskaper i arbetslivet är en av LIAs stora vinster. Som studerande är du aktiv i planeringen av din LIA utifrån dina ambitioner och kursplaner.

Nya direktiv för APL/LIA från Uddevalla socialtjänst

Alla anställda inom socialtjänsten som utför vårdnära arbete med äldre eller andra brukare behöver vara fullvaccinerade mot covid -19. Personal som är ovaccinerad kommer att omfördelas till arbetsuppgifter som inte är vårdnära. Beslutet har fattats av Uddevalla socialtjänst och syftar till att skydda äldre och andra brukare från smitta.

Detta innebär att du som studerar inte kommer kunna fullfölja APL/LIA om du inte är färdigvaccinerad.

Här kan du läsa mer om beslutet på Uddevalla kommuns hemsida:
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2021-10-21-anstallda-med-vardnara-arbeten-behover-vara-vaccinerade.html


Start augusti 2023


Förkunskaper

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildningar
 • Godkända betyg i Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
 • Godkända betyg i Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
 • Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Om du saknar någon av kurserna ovan finns möjlighet att bli behörig antingen genom reell kompetens eller genom att läsa upp kurser via din lokala Vuxenutbildning.

Här kan du läsa om reell kompetens och hur du kan bli behörig till utbildningen


Grupp i cirkel


Kontakt

Utbildningsledare Christina Andersson: christina.s.andersson@uddevalla.se, 0522-697532

 

Förslag på sidor