Uddevalla vuxenutbildning

Ansökan

Utbildningsstart augusti 2022

TÄNK PÅ:
Scanna in dina gymnasiebetyg, ev. övriga betyg/intyg och tjänstgöringsintyg som
styrker arbetslivserfarenhet så att du kan bifoga dem när du ansöker.


Förkunskaper

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildningar
  • Godkända betyg i Svenska 2 eller Svenska som andra språk 2 eller motsvarande.
  • Godkända betyg i Hälsopedagogik, Specialpedagogik 1 och Specialpedagogik 2 eller motsvarande.
  • Minst ett års sammantagen yrkeserfarenhet från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.

Urval

Vi har två urvalsgrunder för att kunna rangordna de sökande:

  • yrkeserfarenhet gällande arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd är meriterande.
  • en skriftlig del av antagnings-seminariet där du reflekterar kring frågeställningar som berör yrkesområdet.

Antagningsprov

Eftersom vi har många fler som söker utbildningen än det finns platser kommer vi att anordna ett antagningsprov för de sökande som är behöriga.

Uppfyller du antagningskraven och har skickat en komplett ansökan till oss, så får du en inbjudan via mejl.

I utbildningen ingår LIA (Lärande i Arbete) som är en praktikperiod.

Det kan vara bra att veta att de flesta verksamheter kräver
utdrag ur belastningsregistret innan din praktik startar.

Kontakt