Helene fick mersmak när det gäller studier

Stödpedagog

Helene Lindvall började läsa här 2010 och tog sin examen 2011.

Vad gjorde du innan du började här?

Jag jobbade under 10 år på en gruppbostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Varför valde du den här utbildningen?

Jag brann för ett tydliggörande arbetssätt. Brukarna måste kunna göra sig förstådda och de måste också förstå när vi kommunicerar med varandra. Hur skulle jag kunna ge ett bra stöd i det? Detta ville jag lära mig mer om.

Blev det som du hade tänkt dig?

Jag tyckte verkligen jag fick djupdyka både teoretiskt och praktiskt i ämnena. Jag fick också prova att använda reflektion som ett verktyg vilket jag tyckte gav mig nya glasögon – ett nytt sätt att se både problem och lösningar. Jag kände att jag fick en annan bredd och ett annat djup – inte bara kunskaper på en generell nivå. Jag fick också känslan av att jag kan, det var roligt att läsa, och jag började fundera på hur jag skulle gå vidare i min karriär. Redan under tiden på stödpedagogutbildningen läste jag pedagogik på högskolan för att se hur det fungerade.

Vad gör du nu?

Jag gick vidare till socialpedagogiska programmet på högskolan och har också utbildat mig till terapeut så idag jobbar jag som kurator inom socialtjänsten med förebyggande arbete inriktning barn och unga. Jag har också en egen firma där jag arbetar som samtalsterapeut bl.a. med klienter med intellektuell funktionsnedsättning. Jag använder mig mycket av en metod som kallas tejping. Jag utbildar personal i detta och föreläser också om det på stödpedagogutbildningen.