Vad är YH?

  • Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll
  • Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
  • Teori varvas med praktik, så kallad LIA (Lärande i arbete)
  • Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa
  • De allra flesta är avgiftsfria och alla berättigar till studiemedel från CSN
 

För mer information


Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00