Stödpedagog

inriktning funktionsnedsättning

200 YH-poäng, 1 år


Välkommen att söka en utbildning som ger dig rätt kompetens för att utveckla och ge personer med funktionsnedsättning ett kvalificerat vardagsstöd.

Du kommer att få verktyg för analys och kartläggning för att kunna ge individuellt vardagsstöd. Du kommer också att medverka till att implementera metoder och arbetssätt kring brukarna samt handleda, stödja och fortbilda stödassistenter och studerande

Utbildningen innebär heltidsstudier på dagtid, varav tre dagar schemalagda i skolan och två dagar ägnas åt självstudier. Vi använder IT-plattformen G Suite i det dagliga studiearbetet för kommunikation och insändning av uppgifter. Du behöver ha tillgång till en egen dator.

Efter fullgjord utbildning
skall du kunna arbeta som stödpedagog inom funktionsnedsättningsområdet i såväl kommunal som privat regi.

Arbetslivets medverkan
Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Vi har flera olika verksamheter och kommuner representerade i ledningsgruppen för utbildningen. Du som studerande har goda möjligheter att bredda ditt nätverk för att finna ditt drömjobb.

LIA - Lärande i arbete
Du skapar kontakter i branschen innan du är klar med utbildningen, något som underlättar när det senare är dags att söka arbete. Möjligheten att få pröva dina förvärvade kunskaper i arbetslivet är en av LIAs stora vinster.
Som studerande är du aktiv i planeringen av din LIA utifrån dina ambitioner och kursplaner.

Kurser
Arbetsgruppen - kommunikation, reflektion, handledning, 25 YH-poäng
Arbetssätt och metoder, 35 YH-poäng
Examensarbete, 10 YH-poäng
Funktionsnedsättning och dess konsekvenser, 30 YH-poäng 
Hälsa och funktionsnedsättning, 15 YH-poäng
Lagstiftning, dokumentation och kvalitetssäkring, 15 YH-poäng 
LIA - Lärande i arbete, 35 YH-poäng
Pedagogiska perspektiv, 20 YH-poäng 
Yrkesroll och professionellt förhållningssätt, 15 YH-poäng

film stödpedagog

Utbildningsstart 31 augusti 2020

1 år, 200 Yrkeshögskolepoäng, Heltidsstudier
3 dagar schemalagt i skolan, 2 dagar egna studier.
Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen.

Ansökan
Webbansökan är öppen 1 feb - 3 maj

För att kunna göra en ansökan behöver du ett användarkonto.

» Här skapar du ett användarkonto

När du sedan har ett användarkonto går du till webbansökan.

» Här gör du din webbansökan
Om du har problem att skapa ett användarkonto kontakta vår reception, 0522-69 78 00.

Förkunskaper

  • Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildningar.
  • Gymnasiekursen "Specialpedagogik 1" eller "Lärande och utveckling" eller motsvarande kunskaper
  • Lägst betyget E i Svenska 1 och 2 eller Svenska som andraspråk 1 och 2 och engelska 5 eller motsvarande kunskaper och datorvana
  • Ett års arbetslivserfarenhet på minst halvtid inom verksamhetsområdet LSS/funktionsnedsättning som stödassistent på gruppboende, daglig verksamhet eller korttidsboende, som elevassistent/resurs för barn med funktionsnedsättning i förskola/skola/särskola eller som personlig assistent för brukare med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning).

Urval

Vi har två urvalsgrunder för att kunna rangordna de sökande:

  • arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet
  • en skriftlig del av antagningsseminariet där du reflekterar kring frågeställningar som berör yrkesområdet

Antagningsprov
Eftersom vi har många fler som söker utbildningen än det finns platser kommer vi att anordna ett antagningsprov för de sökande som är behöriga.

Grupp i cirkel

Kontakt

Katharina Frisk, +46 522‑69 78 18

Förstelärare

katharina.frisk@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Kerstin Melin, +46 522‑69 78 59

Lärare

kerstin.melin@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA

Christina Andersson, +46 522‑69 75 32

Lärare

christina.s.andersson@uddevalla.se

Vuxenutbildningen Kaserngården 1a

45134 

UDDEVALLA