Yrkesutbildning

Uddevalla Vuxenutbildning erbjuder yrkesutbildningar där arbetsmarknaden är god och där det finns stora chanser till jobb efter avslutade utbildningar. 

Yrkesutbildning i samverkan med andra kommuner
Ett samarbetsavtal om regional yrkesinriktad vuxenutbildning har tecknats mellan vuxenutbildningarna i Uddevalla, Färgelanda, Orust, Tanum och Strömstad. Detta innebär att du kan söka en utbildning inom samtliga yrkesutbildningar som anordnas inom respektive kommun. Utbildningarna kan beviljas om erforderliga medel finns i hemkommunen.

Ansökan
Ansökan ska göras i din hemkommun.

Yrkesutbildningar som erbjudes

Uddevalla  Färgelanda  Orust  Tanum  Strömstad

__________________________________________________________________________________________

Hittar du inte den kurs du vill söka i vårt ordinarie kursutbud, kan det finnas möjlighet att läsa den på distans. Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Pågående yrkesutbildningar

Bussförare med yrkesbevis: 2018-12-31--2019-07-05
Lärarassistent: 2019-01-14--12-27 
Mekaniker: 2018-08-20--2019-06-14 och 2019-01-14--12-27 
Mekaniker med integrerad svenska: 2018-01-22--2019-06-21
Restaurang och storkök med integrerad svenska: 
2019-03-11--2021-05-28
Svets: 2018-08-13--2019-06-21
VVS-Montör: 2018-09-03--2020-06-12
Vård och omsorg:
2018-01-08--2019-05-24 och 2019-01-07--2020-05-22
Vård och omsorg med integrerad svenska: 2019-03-11--2021-12-17
Yrkesförare - Godstransporter: 2019-01-21--10-25 

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se