Yrkesutbildning

Utbildningar som startar våren 2021.

Utbildningarna startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Webbansökan öppen följande perioder

Sökperiod 1: 1 oktober - 15 november webbansökan öppen

  • 20 november: sista kompletteringsdag av betyg/intyg
  • 3 december: antagningsbesked med svarskrav mailas ut
  • 7 december: sista svarsdag

Sökperiod 2: 1 december - 10 december webbansökan öppen

  • 10 december: sista kompletteringsdag av betyg/intyg
  • 11 december: antagningsbesked med svarskrav mailas ut
  • 20 december: sista svarsdag
  •  

Sökperiod 3: 16 december - antagning i mån av plats på kurs.
Svar skickas ut i januari 2021.

Uddevalla Vuxenutbildning erbjuder yrkesutbildningar där arbetsmarknaden är god och där det finns stora chanser till jobb efter avslutade utbildningar. 

Yrkesutbildning i samverkan med andra kommuner
Ett samarbetsavtal om regional yrkesinriktad vuxenutbildning har tecknats mellan vuxenutbildningarna i Uddevalla, Färgelanda, Orust, Tanum och Strömstad. Detta innebär att du kan söka en utbildning inom samtliga yrkesutbildningar som anordnas inom respektive kommun. Utbildningarna kan beviljas om erforderliga medel finns i hemkommunen.

Ansökan
Ansökan ska göras i din hemkommun.

Yrkesutbildningar som erbjudes

Uddevalla  Färgelanda  Orust  Tanum  Strömstad

__________________________________________________________________________________________

Hittar du inte den kurs du vill söka i vårt ordinarie kursutbud, kan det finnas möjlighet att läsa den på distans. Tag kontakt med en studie- och yrkesvägledare.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00