Uddevalla vuxenutbildning

Bageri- och konditoriutbildning

Utbildningen genomgörs i Lärlingsform där teoretiska studier varvas med arbetsplatsförlagt lärande på ett företag.

Lärlingsutbildning Bygg

Utbildningen till Bagare och konditor är för dig som vill arbeta med ett hantverk där du skapar bröd och konditoriprodukter. I utbildningen studerar du bageri, konditori och livsmedelshygien.

Det finns ett stort behov av utbildad personal inom branschen. Du som har gått denna utbildning har goda möjligheter på arbetsmarknaden, framför allt tack vare ett nära samarbete med branschföretagen.

Utbildningen förbereder dig för arbetet inom branschen som bagare och konditor.

Planerad start 2023

Pågående utbildning 2021-08-232022-06-10

Studietakt

Heltidsstudier, 42 veckor

Ansökan

Här gör du din ansökan

I samband med ansökan uppmanas du att ta kontakt med en studie-och yrkesvägledare:
För mer information och telefontider »

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Godkänt betyg i svenska, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt godkänt betyg i matematik grundläggande nivå behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
Om du inte har betyg men motsvarande kunskaper är du välkommen att ansöka till kunskapsbedömning via webbansökan.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Upplägg

Du inleder din utbildning med en sammanhållen period i skolan för att få introduktion i yrkets grunder. Därefter går du ut på en arbetsplats där du kommer att tillbringa en övervägande del av utbildningstiden.

Efter avslutad utbildning går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling för din färdigutbildning i ett företag.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 70% av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 % studier på skolan. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv bekosta läromedel, arbetskläder, arbetsskor, skyddsutrustning samt resor till och från din arbetsplats. (APL)

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »


Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.