Barnskötare

Barnskötare

Utbildningen syftar till att ge eleven:

  • förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar
  • förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera
  • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess
  • kunskaper om olika pedagogiska verksamheter
  • kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer
  • kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
  • kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer

Start 22 augusti 2022

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Utbildningstid

2022-08-22 – 2024-01-05

Ansökan

Här gör du din ansökan 

Studietakt

Heltidsstudier, 62 veckor.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande och matematik grundläggande anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Övriga elever ska ansöka till en kunskapsbedömning via webbansökan, förutom ni som studerar Sfi nu.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på en förskola. Eftersom förskolan kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit.

Arbetsplatsförlagt lärande

Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen. Inför APL kommer alla elever att behöva visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2022-08-22 – 2023-01-06 = 20 veckor, 400 poäng
2023-01-09 – 2023-06-09 = 22 veckor, 500 poäng
2023-08-21 – 2024-01-05 = 20 veckor, 500 poäng  

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Lärare

Maria Lundqvist
maria.j.lundqvist@uddevalla.se
0522-69 65 80


Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.