Betongarbetare Industri

betongarbetare

En lärlingsutbildning för dig som vill arbeta med betong inom industrin.

Start 20 mars 2023

Utbildningstid

2023-03-20 – 2023-11-17

Studietakt

Heltidsstudier, 30 veckor.

Ansökan

Här gör du din ansökan
I samband med ansökan uppmanas du att ta kontakt med en studie-och yrkesvägledare:
För mer information och telefontider »

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla sökande behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Du som har godkänt betyg i

  • sfi D

anses ha visat att du har förutsättningar för sökt utbildning. Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper skall du ansöka till en kunskapsbedömning via vår webbansökan.

Upplägg lärlingsutbildning

Du inleder din utbildning med en sammanhållen period i skolan för att få introduktion i yrkets grunder. Därefter går du ut på en arbetsplats där du kommer att tillbringa en övervägande del av utbildningstiden.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 70% av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 % studier på skolan.

Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats samt nödvändiga arbetskläder.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

Hösten 2022
2022-08-22 – 2023-03-17 = 30 veckor, totalt 600 poäng

Start våren 2023
2023-03-20 – 2023-06-30 = 15 veckor, totalt 300 poäng
2023-08-07 – 2023-11-17 = 15 veckor, totalt 300 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Lärare

Fredrik Stolt
fredrik.stolt@uddevalla.se
0522-69 78 29

Vad gör man i en betongfabrik?

Se filmen från Abetongs betongelementfabrik i Falkenberg