Betongarbetare Industri med yrkessvenska

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart.

betongarbetare

En utbildning för dig som vill arbeta med betong inom industrin.

Start 19 oktober 2020

Utbildningstid

2020-10-19--2021-09-17

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Pågående utbildning 2019-10-21--2020-09-18.

Studietakt

Heltidsstudier, 40 veckor.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI C anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan, förutom ni som studerar sfi nu.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du kommer att bli tilldelad en plats för APL, vilket betyder arbetsplatsförlagt lärande. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats samt nödvändiga arbetskläder

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2020-10-19--2021-06-18 = 35 veckor, totalt 700 poäng
2021-08-16--09-17 = 5 veckor, totalt 100 poäng

Pågående utbildning

2019-10-21--2020-06-19 = 35 veckor, totalt 700 poäng
2020-08-17--09-18 = 5 veckor, totalt 100 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon 0522-69 61 90. För mer information.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00