Betongarbetare Industri med yrkessvenska

En utbildning för dig som vill arbeta med betong inom industrin.

Pågående utbildning

Start 21 oktober 2019

Utbildningstid

2019-10-21--2020-09-18.

Studietakt

Heltidsstudier, 40 veckor.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI C anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara
beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

CSN-period

2019-10-21--2020-06-19 = 35 veckor, totalt 700 poäng
2020-08-17--09-18 = 5 veckor, totalt 100 poäng

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning