Brandman

Förberedelse inför yrket deltidsbrandman

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Räddningstjänsten och Uddevalla Vuxenutbildning.

Brandman

Räddningstjänsten är i behov av personal och de är angelägna om att öka mångfalden inom yrkeskåren.

Målet är att rekrytera fler kvinnor och utrikesfödda som efter utbildningen ska kunna fungera i befintliga team inom räddningstjänsten eller som informanter/ambassadörer inom olika samhällsområden.

Utbildningen på Uddevalla Vuxenutbildning kan skapa ett intresse för att söka eftergymnasial utbildning.

Start 3 september 2018

Utbildningstid

2018-09-03--12-21.

Studietakt

Heltidsstudier.

Förkunskaper

Godkänt betyg i SFI C.

Upplägg

Du kommer att ha APL, som du gör på Räddningstjänsten, som en del av undervisningen.
För att du ska få bästa förutsättningar till arbete efter utbildningen ger vi möjlighet till yrkessvenska.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se