Bygg inriktning sidoyrken

Snickare - Glastekniker - Betongarbetare
- Murare - Golvläggare

Inom byggindustrin finns det en mängd olika sid- eller specialyrken. Det är yrken där arbetsmarknaden är god och många företag skriker efter arbetskraft.

Planerad start 
hösten 2019

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Studietakt

Heltidsstudier. 75 veckor.

Förkunskaper

För att klara utbildningen ser vi att du behöver

  • Godkända grundskolebetyg, eller motsvarande, i svenska alternativt svenska som andraspråk och matematik.

Har du inte betyg i dessa kurser ska du anmäla dig till ett behörighetstest.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara
beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du tar själv kontakt med ett lämpligt företag där du vill göra din utbildningstid, sk APL, vilket betyder Arbets Platsförlagt Lärande. Det är bra om du skriver namnet på ditt företag redan i ansökan. Har du inte det klart kan du komplettera med det i efterhand. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.
Kontrakt

Kostnader

Du får själv bekosta dina läroböcker, arbetskläder, arbetsskor, skyddsutrustning samt verktyg. 

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning