Bygg med integrerad svenska inriktning sidoyrken

Bygg integrererad svenska

För dig som vill studera kurser inom BYGGTEKNIK samtidigt som du läser svenska.

Du får en bred och konkurrenskraftig utbildning som möter branschens behov av arbetskraft.

Samtidigt läser du svenska som andraspråk på grundläggande nivå.  

Planerad start augusti 2019

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Studietakt

Heltidsstudier. 

Förkunskaper

För att klara utbildningen ser vi att du behöver

  • SFI D eller motsvarande kunskaper

Har du inte betyg i kursen ska du anmäla dig till ett behörighetstest.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara
beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Kostnader

Du får själv bekosta dina läroböcker, arbetskläder, arbetsskor, skyddsutrustning samt verktyg. 

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se