Bygg med integrerad svenska

Grundutbildning 1 år

Påbyggnadsutbildning 2 år

Bygg integrererad svenska

För dig som vill studera kurser inom BYGGTEKNIK samtidigt som du läser svenska.

Du får en bred och konkurrenskraftig utbildning som möter branschens behov av arbetskraft.

Samtidigt läser du svenska som andraspråk på grundläggande nivå.   

Start oktober 2019 

Utbildningstid

Grundutbildning

oktober 2019 - augusti 2020

Påbyggnadsutbildning

Augusti 2020 - Juni 2022

Studietakt

Heltidsstudier. 

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI D anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara
beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Kostnader

Du får själv bekosta dina läroböcker, arbetskläder, arbetsskor, skyddsutrustning samt verktyg. 

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

CSN-period

2019-08-19--2020-01-03 = 20 veckor, totalt 400 poäng
2020-01-06--06-12 = 23 veckor, totalt 500 poäng

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se