Bygg med integrerad svenska

Grundutbildning 1 år

Påbyggnadsutbildning 2 år

Bygg integrererad svenska

För dig som vill studera kurser inom BYGGTEKNIK samtidigt som du läser svenska.

Du får en bred och konkurrenskraftig utbildning som möter branschens behov av arbetskraft.

Samtidigt läser du svenska som andraspråk på grundläggande nivå.   

Pågående utbildning

Start 13 januari 2020 

Utbildningstid

2020-01-13--2022-12-23

Studietakt

Heltidsstudier. 

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI D anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Integrerat i utbildningen:

  • Svenska som andra språk grund
  • Matematik grund – delkurs 1 och 2 i första hand med möjlighet att läsa 3 och 4 om det finns förutsättningar

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Kostnader

Du får själv bekosta dina läroböcker, arbetskläder, arbetsskor, skyddsutrustning samt verktyg. 

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00