Uddevalla vuxenutbildning

Bygg-träarbetare

Lärlingsutbildning Bygg

Lärlingsutbildning

Det råder idag stor brist på arbetskraft inom bygg och anläggning. Inom byggindustrin finns det en mängd olika sido- eller specialyrken. Det är yrken där arbetsmarknaden är god och många företag är i behov av arbetskraft.

Denna utbildning är för dig som vill ha ett praktiskt och omväxlande arbete i olika sorters miljöer och med olika typer av kunder. Träarbetare är ett hantverksjobb som också går under benämningen snickare. Träarbetaren är med under hela byggprocessen från att bygga formar för gjutning av husgrunden tills när huset nästan är klart och snickerier samt skåpinredning ska monteras. Andra arbetsuppgifter kan vara att montera köksinredningar, gipsa väggar, bygga stommar, montera fönster eller klä hus med panel. Träarbetare utgår nästan alltid från en ritning och ritningsläsning är därför en viktig del av jobbet.

Planerad start 2023

Pågående utbildning 2021-08-232023-01-06

Studietakt

Heltidsstudier, 60 veckor

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Godkänt betyg i svenska, svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt godkänt betyg i matematik grundläggande nivå behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om du inte har betyg men motsvarande kunskaper är du välkommen att ansöka till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg lärlingsutbildning

Du inleder din utbildning med en sammanhållen period i skolan för att få introduktion i yrkets grunder. Därefter går du ut på en arbetsplats där du kommer att tillbringa en övervägande del av utbildningstiden.

Efter avslutad utbildning går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling för din färdigutbildning i ett företag.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 70% av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 % studier på skolan Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv bekosta läromedel, arbetskläder, arbetsskor, skyddsutrustning samt resor till och från din arbetsplats. (APL)

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2021-08-23 – 2022-01-07 = 20 veckor, 400 poäng
2022-01-10 – 2022-05-27 = 20 veckor, 400 poäng
2022-08-22 – 2022-01-06 = 20 veckor, 400 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Lärare

Bengt-Göran Karlsson
bengt-goran.karlsson@uddevalla.se
0701-758141