Bygg

Inom byggindustrin är arbetsmarknaden  god och många företag skriker efter arbetskraft.

Start 19 augusti 2019

Utbildningstid

2019-08-19--2021-04-16

Studietakt

Heltidsstudier. 78 veckor.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande och matematik grundläggande anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara
beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du tar själv kontakt med ett lämpligt företag där du vill göra din utbildningstid, sk APL, vilket betyder Arbets Platsförlagt Lärande. Det är bra om du skriver namnet på ditt företag redan i ansökan. Har du inte det klart kan du komplettera med det i efterhand. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kostnader

Du får själv bekosta dina läroböcker, arbetskläder, arbetsskor, skyddsutrustning samt verktyg. 

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

CSN-period

2019-08-19--2020-01-03 = 20 veckor, totalt 400 poäng
2020-01-06--06-12 = 23 veckor, totalt 500 poäng
2020-08-17--2021-01-01 = 20 veckor, totalt 400 poäng
2021-01-04--2021-04-16 = 15 veckor, totalt 300 poäng

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning