Fastighetsskötsel med integrerad yrkessvenska

En utbildning för dig som vill studera fastighetsskötsel med möjlighet till extra yrkessvenska.

fastighetsskötsel

I kursen fastighetsskötsel får du lära dig om fastigheters inre och yttre miljö och om olika arbetsuppgifter inom skötsel och underhåll av fastigheter. Du får också lära sig om lagar och andra bestämmelser inom området. Arbete med fastighetsskötsel innehåller ofta service till hyresgäster och där är mötet med människor viktigt.
Därför får du lära dig att utföra arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel på ett säkert och serviceinriktat sätt. I utbildningen ingår det APL (arbetsplatsförlagt lärande) det vill säga att en del av utbildningen är på en arbetsplats där du praktiserar och får hjälp av en handledare.

Start 20 januari 2020

Utbildningstid

2020-01-20--06-05

Studietakt

Heltidsstudier, 20 veckor.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI C anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande. 

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se