Fastighetsskötsel med Svenska

 

fastighetsskötsel

Detta är en utbildning för dig som gillar att ha ett arbete där du är både ute och inne och som tycker om att "greja"

I utbildningen får du lära dig om fastighetsskötsel och underhåll. Det gäller både den yttre och inre miljön. Eftersom arbetet innebär mycket kontakter med hyresgäster är det viktigt att du har ett serviceinriktat sätt. En del av utbildningen genomförs på en arbetsplats (APL) där du praktiserar under ledning av en handledare. För att förbättra dina möjligheter till arbete, läser du yrkessvenska under hela utbildningstiden.

Planerad start våren 2023

Studietakt

Heltidsstudier, 23 veckor.

Ansökan

Här gör du din ansökan 

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de kan klara utbildningen. Du behöver ha betyg i

  • sfi kurs C

Om du inte har betyg i kurs C ska du anmäla dig till en kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg

Utbildningen är 23 veckor på heltid med lärarledda lektioner, självstudier och praktiskt arbete på arbetsplats (APL). Arbetstiderna under din APL följer arbetsplatsens tider, vanligast är kl 07:00-16:00.

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår APL. APL är arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag.
Företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla och du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen. Kostnaden för resor till företagen betalar du själv.
Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Kostnader

Du bekostar själv din litteratur, kläder, skor och resor till och från din APL-plats.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2022-11-07 – 2023-04-19 = 23 veckor, totalt 300 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Lärare

Jeanette Nilsson-Karlsson
jeanette.nilsson-karlsson@uddevalla.se
0522‑69 78 79

Patrik Niemi
patrik.niemi@uddevalla.se
0522-69 62 46