Kursinnehåll

Fastighetsskötsel i kombination med svenska

Kurser

Kurskod

Gymnasie-

Länk till Skolverkets kurssidapoäng

med mål och betygskriterier

Orienteringskurs Yrkessvenska

KGYORI31FFastighetsservice - byggnader

FASFAS0

100

Fastighetsservice - byggnader

Skötsel av utemiljöer

SKÖSKÖ0

100

Skötsel av utemiljöer

Orienteringskurs Studieteknik

KGYORI31BService och bemötande 1

SEVSEV01

100

Service och bemötande 1


Förslag på sidor