Fastighetsskötsel med yrkessvenska

 

fastighetsskötsel

Detta är en utbildning för dig som gillar att ha ett arbete där du är både ute och inne och som tycker om att "greja"

I utbildningen får du lära dig om fastighetsskötsel och underhåll. Det gäller både den yttre och inre miljön. Eftersom arbetet innebär mycket kontakter med hyresgäster är det viktigt att du har ett serviceinriktat sätt. En del av utbildningen genomförs på en arbetsplats (APL) där du praktiserar under ledning av en handledare. För att förbättra dina möjligheter till arbete, läser du yrkessvenska under hela utbildningstiden.

Start 25 okt 2021

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Utbildningstid

2021-10-252022-04-14

Studietakt

Heltidsstudier, 25 veckor.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI C anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du kommer att bli tilldelad en plats för APL, vilket betyder arbetsplatsförlagt lärande. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats samt nödvändiga arbetskläder och skor.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2021-10-25 – 2022-01-01 = 9 veckor, totalt 200 poäng
2022-01-03 – 2022-04-16 = 16 veckor, totalt 300 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon 0522-69 61 90. För mer information.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00