Fastighetsskötsel med yrkessvenska

Har du fått ett antagningsbesked till hösten 2020?

Här hittar du information om kursstart.

fastighetsskötsel

Detta är en utbildning för dig som gillar att ha ett arbete där du är både ute och inne och som tycker om att "greja"

I utbildningen får du lära dig om fastighetsskötsel och underhåll. Det gäller både den yttre och inre miljön. Eftersom arbetet innebär mycket kontakter med hyresgäster är det viktigt att du har ett serviceinriktat sätt. En del av utbildningen genomförs på en arbetsplats (APL) där du praktiserar under ledning av en handledare. För att förbättra dina möjligheter till arbete, läser du yrkessvenska under hela utbildningstiden.

Start 19 oktober 2020

Utbildningstid

2020-10-19--2021-04-16

Ansökan är öppen 

För mer information om hur du ansöker.  

Pågående utbildning 2020-01-20--2020-06-05

Studietakt

Heltidsstudier, 25 veckor.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI C anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

APL - Arbets Platsförlagt Lärande

Du kommer att bli tilldelad en plats för APL, vilket betyder Arbets Platsförlagt Lärande. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats samt nödvändiga arbetskläder och skor.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

CSN-period

2020-10-19--2021-01-01 = 10 veckor, totalt 200 poäng
2021-01-04--04-16 = 15 veckor, totalt 300 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare, är du välkommen på någon av Dropin tiderna, ring eller boka tid hos oss. Du når oss på telefon: 0522-69 61 90.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00