Uddevalla vuxenutbildning

Florist

Lärlingsutbildning Bygg

Floristyrket är ett hantverk som kräver både teoretisk kunskap och ett praktiskt handlag. Du får lära dig olika tekniker och binderistilar för att utföra alla sorters blomsterarbeten som buketter, dekorationer, bröllopsblommor, begravningsarbeten och mycket, mycket mer. Du får lära dig att hantera olika blommor och växter samt hur man skall tänka kring färg och form när man komponerar ihop ett arbete.

Vuxenutbildningen samarbetar med Gymnasieskolans floristutbildning med gemensamma lärare och lokaler och som även driver elevbutiken Blomstra.
Se filmklippet från utbildningen: https://youtu.be/lc0SH5aNGQ4 »

Vi erbjuder en basutbildning inom florist, ca 47 veckor. Du kan sedan välja till ytterligare fördjupningskurser för att specialicera dig inom yrket - kanske med målet att ta Gesällbrev.

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta i blomsterbutik, i trädgårdshandel eller som växtinredare/dekoratör. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår som en betydelsefull del i utbildningen och ger dig inblick in yrket och en möjlighet knyta kontakter i branschen.

Start 3 oktober

Utbildningstid

2022-10-032023-09-29

Studietakt

Heltidsstudier, 47 veckor

Ansökan öppnar i augusti.

Här gör du din ansökan
I samband med ansökan uppmanas du att ta kontakt med en studie-och yrkesvägledare:
För mer information och telefontider »

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Godkänt betyg i

  • svenska, svenska som andraspråk på grundläggande nivå

anses ha visat att du har förutsättningar för sökt utbildning. Om du inte har betyg men motsvarande kunskaper är du välkommen att ansöka till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg lärlingsutbildning

Utbildningen pågår 47 veckor på heltid och består av lärarledda lektioner, självstudier och praktisk arbete på arbetsplats (APL).

Utbildnignen är företagsförlagd och du gör ca 30 veckor apl. Arbetstiderna under din APL följer arbetsplatsens normala tider, inom florist är butikstider vanligast, men även morgontider p.g.a. leveranser och bud.

Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Arbetsplatsförlagt lärande

Apl är en viktig del av yrkesutbildningen. Under apl utvecklas dina kunskaper inom yrket och du blir en i arbetsgemenskapen. Du deltar i samtliga inom yrket förekommande arbetsuppgifter under ledning av en handledare på arbetsplatsen. Du utvecklar självständighet i utförandet och kunskaper valideras mot gällande kunskapskrav. Läraren planerar för ditt lärande på arbetsplatsen i förhållande till målen för utbildningen och samverkar med arbetsplatsen. Apl är avgörande för att du ska klara utbildningen och bli väl förberedd för sitt yrke.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv bekosta läromedel, kläder, skor, samt resor till och från din arbetsplats. (APL)

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »