Fordonsmekaniker

Ett område med goda möjligheter till jobb!
Mekanikerbranschen har stort behov av arbetskraft.

Utbildningen har skapats i nära samverkan med branschen för att skapa en bred och konkurrenskraftig utbildning som väl kommer att matcha branschens behov och önskemål.

Mekaniker


Start 9 januari 2023

Utbildningstid

2023-01-09 – 2023-12-29

Studietakt

Heltidsstudier, 44 veckor.

Ansökan

Här gör du din ansökan 

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla sökande behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Du som har godkänt betyg i

  • Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

anses ha visat att du har förutsättningar för sökt utbildning. Om du inte har betyg men har motsvarande kunskaper skall du ansöka till en kunskapsbedömning via vår webbansökan

Upplägg

Utbildningen består av lärarledda lektioner, självstudier och praktisk arbete på arbetsplats (APL).

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande på ett företag.
Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 15% av tiden skall vara förlagd på företaget. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen. Arbetstiderna under din APL följer arbetsplatsens tider, vanligast är 07:00-16:00.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker samt kläder och skor.
Resor till och från din APL-plats betalar du själv.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

Hösten 2022
2022-08-15 – 2023-06-16 = 44 veckor, totalt 900 poäng

Start våren 2023
2023-01-09 – 2023-06-23 = 24 veckor, totalt 500 poäng
2023-08-14 – 2023-12-29 = 20 veckor, totalt 400 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon. För mer information och telefontider »

Lärare

Sorin Ardelean
sorin.ardelean@uddevalla.se
0522-69 75 31

Martin Ahl
martin.ahl@uddevalla.se
0701-657102