Kursinnehåll

Grundutbildning

Kurser

Kurskod

Gymnasie-

Länk till Skolverkets kurssidapoäng

med mål och betygskriterier

Period 1 (2020-01-13--2020-05-29)
Bygg och anläggning 1

BYGBYG01

200

Bygg och anläggning 1

Orienteringskurs yrkesmatematik


Individuellt


Orienteringskurs yrkessvenska


Individuellt


Period 2 (2020-08-24--2021-01-08)
Bygg och anläggning 2

BYGBYG02

200

Bygg och anläggning 2

Orienteringskurs yrkessvenska


Individuellt


Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 1

GRNSVA2

100

Svenska som andraspråk grundläggande Pdf, 1.8 MB.

Påbyggnadsutbildning

Kurser

Kurskod

Gymnasie-

Länk till Skolverkets kurssidapoäng

med mål och betygskriterier

Period 1 (2021-01-11--06-11)
Husbyggnad 1

HUSHUS01

100

Husbyggnad 1

Husbyggnad 2

HUSHUS02

200

Husbyggnad 2

Orienteringskurs yrkessvenska


Individuellt


Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2

GRNSVA2

200

Svenska som andraspråk grundläggande Pdf, 1.8 MB.

Period 2 (2021-08-23--2022-01-07)
Husbyggnad 3

HUSHUS03

200

Husbyggnad 3

Orienteringskurs yrkessvenska


Individuellt


Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3

GRNSVA2

200

Svenska som andraspråk grundläggande Pdf, 1.8 MB.

Period 3 (2022-01-10--06-10)
Bygga i trä

TRÄBYG0

100

Bygga i trä

Husbyggnadsprocessen

HUSHUB0

200

Husbyggnadsprocessen

Orienteringskurs yrkessvenska


Individuellt


Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4

GRNSVA2

200

Svenska som andraspråk grundläggande Pdf, 1.8 MB.

Period 4 (2022-08-15--12-23)
Entreprenörskap

ENTENR0

100

Entreprenörskap

Orienteringskurs yrkessvenska


Individuellt


Svenska som andraspråk grundläggande

GRNSVA2

Individuellt

Svenska som andraspråk grundläggande Pdf, 1.8 MB.

Trä 1 - stommar

TRÄTRK01

100

Trä 1 - stommar

Trä 2 - beklädnad

TRÄTRK02

100

Trä 2 - beklädnad

Trä 3 - montage

TRÄTRK´03

100

Trä 3 - montage


Förslag på sidor