Bygg

Byggutbildning

Inom byggindustrin är arbetsmarknaden  god och många företag skriker efter arbetskraft.

Planerad start höst 2022

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Pågående utbildning
2019-08-192021-04-16

Studietakt

Heltidsstudier. 78 veckor.

Dator

Du bör ha tillgång till dator och internet för att kunna följa utbildningen. Vissa delar av undervisningen kan komma att sändas digitalt.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Elever som har betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Integrerat i utbildningen:

  • Matematik grund – delkurs 1 och 2 i första hand med möjlighet att läsa 3 och 4 om det finns förutsättningar
  • Eller orienteringskurs om man har matematik grund

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på ett företag. Eftersom företagen kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara
beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till företagen betalar du själv.

Arbetsplatsförlagt lärande

Du tar själv kontakt med ett lämpligt företag där du vill göra din utbildningstid, sk APL, vilket betyder arbetsplatsförlagt lärande. Det är bra om du skriver namnet på ditt företag redan i ansökan. Har du inte det klart kan du komplettera med det i efterhand. Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kostnader

Du får själv bekosta dina läroböcker, arbetskläder, arbetsskor, skyddsutrustning samt verktyg. 

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon 0522-69 61 90. För mer information.

Förslag på sidor