CNC-Operatör

CNC-operatör

Utbildningen sker i samarbete mellan Kunskapsförbundet Väst och Uddevalla Vuxenutbildning och kommer att förläggas i Vänersborg.

Utbildningen ger dig grunden för arbete inom industriell produktion med inriktning på CNC-teknik, datorstyrd svarvning och fräsning. En CNC-operatör sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av precisionsdetaljer i mycket varierande storlek. Det är ett omväxlande arbete för dig som vill arbeta med modern teknik. Du lär dig hela processen från att läsa och förstå ritningsunderlag till att programmera och förbereda maskinerna och tillverka de färdiga produkterna. Idag råder det brist på CNC-operatörer och efterfrågan förväntas vara fortsatt stor även i framtiden.

Start 20 augusti 2018

Utbildningstid

2018-08-20--2019-06-14.

Studietakt

Heltidsstudier.

Förkunskaper

Språkkunskaper på SFI D alternativt språktest om du inte har betyg från grundskolan. Grundläggande kunskaper i matematik eller motsvarande.

Arbetsmarknad

Efterfrågan på CNC-operatörer inom metallarbete väntas vara mycket stor under det närmaste året. Tillgången på yrkesgruppen förväntas inte möta efterfrågan, vilket bland annat beror på att för få väljer utbildning inom industriteknik. Detta innebär att CNC-operatörer inom metallarbete har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri, du får själv stå för arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL).

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

CSN-period

2018-08-20--12-20, 2019-01-09--06-14

Övrigt

Obligatoriskt informationsmöte cirka två veckor efter sista ansökningsdag.

Förslag på sidor