Lärarassistent

En utbildning för dig som vill arbeta inom förskola/skola, antingen som administrativ och pedagogisk assistent till lärare, eller som assistent till elever i behov av extra stöd.

En chans att få insyn i läraryrket och om du är intresserad kan du söka vidare till högskola om du har högskolebehörighet.

Lärar- och elevassistent

Start 11 januari 2021

Utbildningstid

2021-01-11--2022-01-07

Pågående utbildning: 2020-01-13--12-25.

Ansökan

Här gör du din ansökan 

Webbansökan öppen 1 oktober – 15 november

Studietakt

Heltidsstudier. 40 veckor.

Förkunskaper

Gymnasieexamen/slutbetyg med godkända betyg i svenska A/svenska som andraspråk A eller svenska 1/svenska som andraspråk 1. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på en skola. Eftersom skolan kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till skolan betalar du själv.

Arbetsplatsförlagt lärande

Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2021-01-11--05-28 = 20 veckor, 400 poäng
2021-08-23--2022-01-07 = 20 veckor, 500 poäng

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon 0522-69 61 90. För mer information.

Efter avslutad utbildning har du bland annat följande kunskaper:

  • Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier
  • Kännedom om lagar, förordningar, internationella överens-
    kommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter
  • Yrkesroll och ledarskap
  • Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation
  • Grundläggande administrativa arbetsrutiner

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Förslag på sidor