Mekaniker med integrerad svenska

Mekaniker fordon

För dig som vill studera MEKANIKER samtidigt som du läser svenska.

Du får en bred och konkurrenskraftig utbildning som möter branschens behov av arbetskraft. Samtidigt läser du svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Marknaden för mekaniker har behov av arbetskraft. Det gäller såväl tunga fordon som personbilsmekaniker. I nära samverkan med branschen startar vi utbildningen till fordonsmekaniker.

Du väljer mellan två inriktningar: PERSONBIL och TUNGA FORDON

Valet för du först när du har börjat din utbildning.

Planerad start augusti 2022

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Studietakt

Heltidsstudier.

Vi tror att en förutsättning att klara av studierna är att du har mekat, lagat och fixat med motorer tidigare. Det är också viktigt att du är intresserad av teknik. Du bör ha B-körkort och det bör inte finnas några hinder för dig att få högre körkortsbehörighet.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen.
Elever som har betyg i SFI D anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Integrerat i utbildningen:

  • Svenska som andra språk grund
  • Matematik grund – delkurs 1 och 2 i första hand med möjlighet att läsa 3 och 4 om det finns förutsättningar

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker samt kläder och skor.
Resor till och från din APL-plats betalar du själv.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare är du välkommen att kontakta dem via e-post eller telefon 0522-69 61 90. För mer information.

Förslag på sidor