Kursinnehåll

Vi är certifierade inom vård- och omsorgscollege.

 

Kurser                                  

Kurskod

Gymnasie-
poäng

Länk till Skolverkets kurssida 
med mål och betygskriterier Äldreomsorg


Vård och omsorg vid
demenssjukdom

GERVÅR0

100

Vård och omsorg vid
demenssjukdomÄldres hälsa och livskvalitet

GERÄLD0

200

Äldres hälsa och livskvalitetGymnasiearbete


100

Kontakt

Förslag på sidor