Vård och omsorg Funktionshinder

vård

En utbildning för dig som har basutbildningen. 

För att få diplom för vård och omsorgs collage
behöver du ha läst eller läsa till svenska 1 och samhällskunskap 1a1. 

 

Start januari 2020 

vom college

Utbildningstid

Januari - maj 2020

Studietakt

Heltidsstudier.

Plats

Utbildningen kommer att vara förlagd i Uddevalla eller i Vänersborg.

Förkunskaper

Slutförd basutbildning vård och omsorg.

Upplägg

I utbildningen förekommer arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats. Kostnader för resor bekostar du själv. Oregelbunden arbetstid, kvälls-och helgtjänstgöring förekommer. Du följer handledarens schema. Arbetspass kan vara mellan 06.45-22.00.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Mer information

Kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum om du har frågor kring din ansökan.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna har öppet: måndag 10-12, 13-18, tisdag 10-12, 13-16, onsdag 10-12. Förbokade besök onsdag 13-16, torsdag och fredag

Förslag på sidor