Vård och omsorg kortutbildning

vård

Är du intresserad av att arbeta inom Vård och omsorg?

Då kan du genomföra en kortutbildning som kan leda till ett intyg för att ha större möjlighet att få jobb inom vården.

Utbildningen består av att man genomför en webbaserad utbildning och därefter anmäler man sig till Uddevalla Vuxenutbildning för att genomföra ett muntligt test.

Web-utbildningen består av två delar och tar ca 4 dagar att genomföra. Du börjar med att gå in på denna länk för att läsa mer och starta web-utbildningen: https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/introduktionspaket-for-ny-personal/

Det platsbundna momentet, förutsätter att alla delar i den digitala utbildningen är godkända och när de är det anmäler du dig för prov på Vuxenutbildningen via denna länk: https://www.uddevalla.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/ansokan/webbansokan.html

I anmälan ska du bifoga dina intyg från den digitala utbildningen.

OBS! Detta är ingen fullständig Vård och omsorgsutbildning utan en inledning. Kortutbildningen innebär inte heller att man är garanterad arbete. Du får efter avslutad kortutbildning ett intyg, det kan sedan öka dina chanser till att få timanställning i Socialtjänsten. Efter avslutad kort-utbildning med godkänt resultat samt arbete inom socialtjänsten, kan det finnas möjlighet att läsa den kompletta Vård och omsorgsutbildningen och fortsätta arbeta under utbildningen eller att studera på plats på heltid.

Förslag på sidor