Kursinnehåll


Kurser

Kurskod

Gymnasie-

Länk till Skolverkets kurssidapoäng

med mål och betygskriterier

Period 1
Hantverk-introduktion

HAVHAV0

200

Hantverk-introduktion

Finsnickeri 1

HAVFIN 01

200

Finsnickeri 1

Finsnicker 2

HAVFIN02

200

Finsnicker 2

Material och miljö

HVKMAE0

100

Material och miljö

Cad 1

CADCAD01

50

Cad 1

Cad 2

CADCAD02

50

Cad 2

Orienteringskurs mot yrkesintroduktion

KGYORI31C

40


Datorstyrd produktion 1 (valbar)

DARDAT01S

100Totalt

940