Kost och Hälsa Kvällstid

100 poäng, kurskod HALKOC0

Kursen läses på kvällstid

För dig som vill lära dig mer om mat, näring och vilken betydelse kosten har för hälsan.
För dig som vill lära dig mer om allergier och specialkoster.

Start 17 augusti 2020

Utbildningstid

2020-08-17--2021-01-01.

Studietakt

Kvällstid 3 timmar/vecka kl. 17.00--20.00.

Förkunskaper

Alla elever behöver visa att de har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. Elever som har betyg i svenska, svenska som andraspråk grundläggande och matematik grundläggande anses ha visat att de har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Man bör ha tillgång till dator för att klara hemuppgifter.

Kursinnehåll

  • Kostens betydelse för hälsa och välbefinnande
  • Näringslära, livsmedelskvalitet och tillagning
  • Betydelsen av fysisk aktivitet och vila
  • Hygien
  • Allergier och specialkoster


Kostnader

Livsmedelskostnader betalas av den studerande.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel.

Studie- och yrkesvägledning

Önskar du komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare, är du välkommen på någon av Dropin tiderna, ring eller boka tid hos oss. Du når oss på telefon: 0522-69 61 90.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning