Lärar- och elevassistent

Lärar- och elevassistent

En utbildning för dig som vill arbeta inom förskola/skola, antingen som administrativ och pedagogisk assistent till lärare,
eller som assistent till elever i behov av extra stöd.

Start 14 januari 2019

Utbildningstid

2019-01-14--12-27

Studietakt

Heltidsstudier, 40 veckor.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på en skola. Eftersom skolan kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara
beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till skolan betalar du själv.

Arbetsplatsförlagt lärarande

Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen.
Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Förkunskaper

För att klara utbildningen ser vi att du behöver

  • Godkända grundskolebetyg, eller motsvarande, i svenska alternativt svenska som andraspråk och matematik.

Har du inte betyg i dessa kurser ska du anmäla dig till ett behörighetstest.

Kostnader

Du bekostar själv dina läroböcker och ev. resor till och från din APL-plats.  

CSN-period

2019-01-14--05-31 = 20 veckor. 400 poäng.
2019-08-12--12-27 = 20 veckor. 400 poäng.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

 

Mer information

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning