Kursinnehåll

Lärar- och elevassistent

Kurs

Kurskod

Gymnasie-

poäng

Länk till Skolverkets kurssida

Period 1
Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100

Lärande och utveckling

Orienteringskurs


individuellt


Pedagogiskt arbete

PEGPEA0

200

Pedagogiskt arbete

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Specialpedagogik 1440


Period 2
Administration 1

ADMADM01

100

Administration 1

Barns lärande och växande

PEDBAS0

100

Barns lärande och växande

Information och kommunikation 1

INFINF01

100

Information och kommunikation 1

Pedagogiskt ledarskap

PEDPEG0

100

Pedagogiskt ledarskap400


Summa antal poäng


840


 

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se