Lärarassistent

Lärar- och elevassistent

En chans att få insyn i läraryrket och om du är
intresserad kan du söka vidare till högskola
om du
har högskolebehörighet.

En utbildning för dig som vill arbeta inom förskola/skola, antingen som administrativ och pedagogisk assistent till lärare, eller som assistent till elever i behov av extra stöd.

Start januari 2020

Utbildningstid

Januari - december 2020.

Studietakt

Heltidsstudier. 40 veckor.

Förkunskaper

Examen eller motsvarande och godkända betyg i svenska A/svenska som andraspråk A eller svenska 1/svenska som andraspråk 1.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på en skola. Eftersom skolan kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till skolan betalar du själv.

Arbetsplatsförlagt lärande

Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

Efter avslutad utbildning har du bland annat följande kunskaper:

  • Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier
  • Kännedom om lagar, förordningar, internationella överens-
    kommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter
  • Yrkesroll och ledarskap
  • Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation
  • Grundläggande administrativa arbetsrutiner

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se