Lärarassistent

En utbildning för dig som vill arbeta inom förskola/skola, antingen som administrativ och pedagogisk assistent till lärare, eller som assistent till elever i behov av extra stöd.

En chans att få insyn i läraryrket och om du är intresserad kan du söka vidare till högskola om du har högskolebehörighet.

Lärar- och elevassistent

Pågående utbildning

Start 13 januari 2020

Utbildningstid

2020-01-13--12-25.

Studietakt

Heltidsstudier. 42 veckor.

Förkunskaper

Gymnasieexamen/slutbetyg med godkända betyg i svenska A/svenska som andraspråk A eller svenska 1/svenska som andraspråk 1. Övriga elever ska anmäla sig till kunskapsbedömning via webbansökan.

Upplägg

I utbildningen varvas teoretiska studier med arbetsplatsförlagt lärande ute på en skola. Eftersom skolan kan finnas på orter utanför Uddevalla måste du som söker vara beredd att pendla dit. Ev. kostnader för resor till skolan betalar du själv.

Arbetsplatsförlagt lärande

Det är en stor fördel om du har körkort, men inget krav för att gå utbildningen. Du ansvarar själv för att ta dig till APL-platsen.

Kostnader

Du bekostar själv dina böcker och ev. resor till och från din APL-plats.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel. Se information på www.csn.se.

CSN-period

2020-01-13--06-12 = 500 poäng
2020-08-10--12-25 = 400 poäng

Efter avslutad utbildning har du bland annat följande kunskaper:

  • Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier
  • Kännedom om lagar, förordningar, internationella överens-
    kommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter
  • Yrkesroll och ledarskap
  • Verbal och icke verbal kommunikation i yrkessammanhang med koppling till olika teorier om kommunikation
  • Grundläggande administrativa arbetsrutiner

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Kontakt

Funktionsbrevlåda Vuxenutbildningen,

Vuxenutbildningen@uddevalla.se

Telefon 0522-69 60 00